DeltaComp s.r.o - výherné automaty a video lotérie

PROFIL PODNIKU

Spoločnosť s ručením obmedzeným DELTACOMP –S, so sídlom na Sliači, ČSA 67/21, bola založená dňa 12.2.1992 zakladateľskou listinou a vznikla až 5.mája 1992 zápisom do obchodného registra v Banskej Bystrici.Činnosť spoločnosti je zameraná na prevádzkovanie výherných ako aj nevýherných hracích prístrojov(šípky, stolové futbaly, biliardy)a videolotérií. Ďalej sa spoločnosť zaoberá aj prenájmom hnuteľných vecí ako aj nehnuteľností. Na začiatku prevádzkovala spoločnosť výherné prístroje, ktoré mala v prenájme od iných distribútorských spoločností. Postupom času sa vypracovala a niektoré výherné prístroje si nakúpila z vlastných zdrojov. V rokoch 2001 -2003 dokonca pôsobila ako distributérska spoločnosť a prenajímala vlastné výherné prístroje iným spoločnostiam. .Spoločnosť prevádzkuje svoje hracie prístroje predovšetkým v oblasti stredného Slovenska. Zaoberá sa však aj umiestnením hracích prístrojov aj v iných regiónoch.. V prípade umiestnenia viac ako päť kusov výherných prístrojov v jednej prevádzke ide už o herňu, čo pre spoločnosť znamená väčšie zriaďovacie náklady, a zároveň aj vyššiu starostlivosť. V okrese Zvolen má spoločnosť zriadených 7 herní a výherné prístroje má umiestnené vo viac ako 30 prevádzkach. Ďalej spoločnosť podniká v meste Žiar nad Hronom, Kremnica, Detva, Krupina, Banská Bystrica a Ružomberok. V týchto mestách spoločnosť prevádzkuje výherné a nevýherné prístroje a videolotérie v jednej alebo dvoch prevádzkach.

Do konca roku 2001 mala spoločnosť štyroch konateľov s piatimi zamestnancami. Na Valnom zhromaždení v roku 2000 sa však rozhodlo o rozdelení spoločnosti na dve samostatné spoločnosti s ručením obmedzeným. Dňa 01.01.2002 boli vykonané zmeny v obchodnom registri a spoločnosť má od tohto dátumu dvoch konateľov a troch zamestnancov. Zamestnanci sa starajú o celý chod spoločnosti. A napriek rozdeleniu spoločnosti v roku 2001 sa podarilo spoločnosti dosiahnuť lepšie postavenie na konkurečnom trhu s prevádzkovaním výherných prístrojov.

Novinka z 02.01.2010

Od nového roku 2010 má spoločnosť DELTACOMP k dispozícii 3 systémy video lotérii EGAMING, SYNOT, KAJOT

Viac info v katalógu...

Novinka z 25.12.2009

V nedávnej dobe firma DELTACOMP zriadila 2 nové prevádzky. Prvá prevádzka kaviareň s herňou SEVEN CAFE sa nachádza v obchodnom centre Stop shop Zvolen a má za sebou prvý rok fungovania. Najnovšia herňa MILIONÁR sa nachádza vedľa autobusovej stanici takisto vo Zvolene.

Fotky nájdete v galérii...

Nový web spustený

20. Decembra 2009 sme spustili náš nový web